Більшівцівська громада

Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

ПОКАЗНИКИ ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про селищний бюджет Більшівцівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

Загальна частина

Фінансовий ресурс селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік розраховано з урахуванням:

-       вимог чинних Бюджетного та Податкового кодексів України;

-       - Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

-      проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р;

-       постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» із змінами та доповненнями;

-       Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р.

    У цілому, загальний обсяг селищного бюджету на 2018 рік складає           32626,7 тис. гривень, у тому числі:

- по загальному фонду – 32267,7 тис. гривень,

- по спеціальному фонду – 359,0 тис. гривень

 

 1. Доходи селищного бюджету на 2018 рік

При здійсненні розрахунків обсягу дохідної частини селищного бюджету враховано динаміку надходжень податків та зборів протягом 2014-2016 роки до місцевих бюджетів (8 громад, які об’єдналися) та очікуваних надходжень за 2017 рік.

Прогноз доходів селищного бюджету на 2017 рік (без урахування трансфертів) обраховано в сумі 8959,0 тис. гривень, у тому числі по:

загальному фонду8600,0 тис. гривень, що більше проти затверджених на 2017 рік - на 3522,6 тис. грн. або на 69,4 відс.

спеціальному фонду359 тис. гривень, більше проти затверджених на 2017 рік - на 159 тис. грн. або на 79,5 відс.

Керуючись Бюджетним кодексом України статтями 64 (загальний фонд), 69-1 (спеціальний фонд) та 71 (бюджет розвитку) дохідна частина селищного бюджету  визначена:

По загальному фонду

В спеціальному фонді селищного бюджету передбачено 359 тис.гривень, з них:

— власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету – 279,0 тис. гривень

 • Оренда приміщень— 30,0 тис.гривень,
 • Батьківська плата — 246,0 тис.гривень, з них:

Дитячий садок – 172,8 тис.гривень,

Навчально-виховний комплекс -33,4 тис.гривень,

Музична школа — 39,8 тис.гривень

 • Платні послуги закладів культури — 3,0 тис.гривень
 • кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення — 80,0 тис.гривень (1 ділянка 466 кв.м.)

Міжбюджетні трансферти

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам визначений в обсягах, передбачених у законі України «Про Державний бюджет на 2018 рік у сумі 20 335,5 тис. гривень.

При цьому передбачено:

Базову дотацію – 4590,9 тис. грн., яка має компенсаторний характер та забезпечує вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб);

 • Субвенції  із загального фонду державного бюджету:
 • освітня субвенція – 10975,5 тис.гривень, обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року. Доведений обсяг більший анальогічного показника поточного року на 6 відс. (+616,4 тис.гривень).

Як і у поточному 2017 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

 • медична субвенція4769,1 тис. гривень у тому числі:

для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року – 862,2 тис. гривень. Зазначені видатки передбачені в складі медичної субвенції як цільові, зменшення обсягу яких не допускається під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів;

 

Згідно з проектом рішення про обласний бюджет на 2018 рік передбачано обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету3332,2 тис.гривень, що  більше показника 2017 р. на 9 відс. (278,1 тис.гривень).

Отже, загальний обсяг міжбюджетних трансфертів передбачений проектом рішення «Про селищний бюджет ОТГ на 2018 рік» складає 23 667,7 тис.грн.

 

 

 1. Видаткова частина бюджету

 

 

Видаткова частина селищного бюджету ОТГ на 2018 рік визначена виходячи з принципу збалансованості бюджету відповідно до статей 7, 71, 89 і 91  Бюджетного кодексу України При розрахунку їх граничних обсягів враховано:

-                     рішення Уряду щодо встановлення підвищення рівнів соціальних стандартів, зокрема:

-                 мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. на місяць;

-                посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки - 1762 грн.;

-                прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 1700 грн., з 1 липня - 1777 грн., з 1 грудня - 1853 грн.;

-                 збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами та організаціями, що фінансуються за рахунок бюджету на коефіцієнт 1,1;

-                     обсяг захищених видатків по головних розпорядниках коштів визначено з урахуванням здійснення заходів щодо оптимізації та застосування індексу інфляції (109,0%).

Відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками визначаються видатки загального фонду на:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

Що стосується витрат на поточне утримання бюджетних установ, то за основу прийняті фактично проведені видатки за 2017 рік з урахуванням індексу інфляції та нормативних документів уряду.

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади обраховані виходячи з діючої мережі бюджетних установ їх штатної чисельності, чинного законодавства та наявних дохідних джерел.

Мережа бюджетних установ 37 бюджетних установи з 382 шт. одн.:

1)  шість закладів освіти  (1 –ДНЗ— (32,52 штатні одн), 8 -ЗОШ в т.ч. 4 – філії(197,22 штатні одиниці), 1- музична школа-13,75)

2) дев’ятнадцять закладів культури (4- будинків культури— 12 штат.одн., зайнято 8,25 шт.одн., 5 сільських клубів 5,25 шт.одн. зайнято 4,25 шт.онд. та 10 бібліотек, з яких 3 призупинили роботу -6,25 шт. одн, з них зайнято 5,25);

3) дев’ять заклади охорони здоров’я  (1 лікарня- 49 шт. одн., зайнято 46 шт. одн. та 8 ФАПів-12 шт. одн., зайнято 11,5 шт. одн.);

4) місцева пожежна частина — 4 шт.од;

5) селищна рада (штатна чисельність – 47 шт.од., з них зайнято -36 шт.од..

Крім того, з селищного бюджету утримуються три штатних одиниці працівників територіального центру селищної ради, що здійснюють догляд за 32 жителями громади, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2018 рік, який пропонується до затвердження (з врахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів) складає  32 626,7 тис.гривень, в тому числі обсяг видатків:

загального фонду – 32160,7 тис. гривень,

 спеціального фонду – 466,0 тис. гривень

 

 

Відповідно до пункту 18 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України місцеві бюджети, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, місцеві бюджети формуються із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

Отже, на розгляд сесії виноситься проект бюджету ОТГ у програмно-цільовому форматі.

За бюджетними програмами

 

 

Назва бюджетної програми

Враховано в проекті бюджету загальний фонд 2018р.

Оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Враховано в проекті бюджету спеціальний фонд 2018р.

В т.ч. бюджет розвитку

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

3564

2600

118

57

32

Надання дошкільної освіти

2649,3

1750

232

202,8

30

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі)

17807,8

12885,5

1297,3

58,4

25

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

1054,6

830

42,6

39,8

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1246,5

770,8

 

205,7

5,0

 

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

912,2

684,3

45,4

 

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

163,6

134,1

 

 

 

Забезпечення діяльності бібліотек

371,1

270

20

 

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

742,5

550

20

2

 

Організація благоустрою населених пунктів

130

 

 

 

 

'Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

350

 

 

 

 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

184,6

125

 

 

 

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

100

100

Разом

29 176,2

20 599,7

1 981,0

466,0

187,0

Крім того:

 Резервний фонд пропонується до затвердження в сумі 40,0 тис.грн.

Керуючись ПКМУ від 23 січня 2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» зі змінами від 28 грудня 2016 р. № 1007 «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку передбачено передачу надання 2861,5 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції. (60% загального обсягу субвенції з ДБ). Рішенням сесії обсяг вказаного трансферту складає 1450,0 тис.грн. (30,4відс.)

Субвенція районному бюджету на соціальні виплати окремим категоріям громадян — 33,0 тис.грн.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету та пропонуються до затвердження в обсягу 107,0 тис.грн. (на видатки розвитку).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як вам новий дизайн сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь