Більшівцівська громада
Галицький район, Івано-Франківська область

ПОКАЗНИКИ ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2018

Пояснювальна до горизонтального вирівнювання

податкоспроможності місцевих бюджетів України

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України по обласних бюджетах, бюджетах міст обласного значення, районних бюджетах та бюджетах об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

За його результатами на 2018 рік визначено обсяг базової дотації у сумі 8 210,4 млн. грн. та реверсної 5 402,6 млн. гривень.

При розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2017 та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (в частині, що зараховується до обласних бюджетів) за 2016 рік, зокрема:

 • наявне населення 35,9 млн. осіб (без урахування населення по м. Київ та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень);
 • надходження 10 % податку на прибуток приватного сектору економіки до обласних бюджетів – 2 758,6 млн. грн.;
 • надходження податку на доходи фізичних осіб, в частині, що зараховується до обласних бюджетів,– 13 521,5 млн. грн.;
 • надходження податку на доходи фізичних осіб в частині, що зараховується до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 54 086,0 млн. грн.

З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку дотацій склав по:

 • податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1 506,41 грн.;
 • податку на прибуток підприємств (10%) для обласних бюджетів – 76,83 грн.;
 • податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів –
  376,6 гривень.

Тобто, базову дотацію отримують:

 • бюджети міст обласного значення, районні та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких надходження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нижче 1 355,77 грн.;
 • обласні бюджети, у яких находження на 1 жителя з:
  • податку на доходи фізичних осібнижче 338,94 грн.;
  • податку на прибуток підприємствнижче 69,15 гривень.

Базову дотацію з державного бюджету у 2018 році отримають   738 місцевих бюджетів, в т. ч. 18 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 361 районний бюджет та 306 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Реверсна дотація передбачена для бюджетів,  у яких надходження на
1 жителя становлять:

 • для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад  – вище 1 657,05 грн.; 
 • для обласних бюджетів з:
 • податку на доходи фізичних осібвище 414,26 грн.,
 • податку на прибуток підприємств – вище 84,52 гривень.

У 2018 році реверсну дотацію до державного бюджету будуть перераховувати 169 місцевих бюджетів, в т. ч. 6 обласних бюджетів, 66 бюджетів міст обласного значення, 47 районних бюджетів та 50 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

       

Аналіз трансфертів з держбюджету 2017-2018 (тис.грн.)
ВИД ТРАНСФЕРТІВ БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ Державного бюджету 2018

Відхилення за варіантом 2

до показників 2017  

варіант1 варіант 2 Абсолютне відносне, %
ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ 10 359,10 9 748,30 10 975,50 616,40 6,0
МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ 4 936,10 5 458,10 3 850,80 -1 085,30 -22,0
БАЗОВА ДОТАЦІЯ 3 485,90 4 837,80 4 837,80 1 351,90 38,8
ДОДАТКОВА ДОТАЦІЯ 3 057,10 0,00 0,0 -3 057,10 -100,0
РАЗОМ 21 838,20 20 044,20 19 664,10 -2 174,10 -10,0
           
Мінімальна зарплата 3200 3723   523 116,3

Розрахунок базової (реверсної) дотації  на 2018р.

             
Об’єднана територіальна громада 60 % ПДФО (дані звітності 2016р.) грн. чисельність населення 01.01.2017р. (дані Головного управління статистики в області), чол.* ПДФО  грн./на 1 жителя Індекс податкоспроможності  грн./на 1 жителя до середнього по Україні Реверсна дотація, тис. грн. Базова дотація, тис. грн.
БІЛЬШІВЦІВСЬКА ОТГ 2 587 585 6 369 406,278 0,270   4837,8
Бюджет селища Більшівці 1 419 967 2495   0,270<0,9    
Бюджет с. Жалибори 137 030 543        
Бюджет с. Кінашів 224 695 964        
Бюджет с. Кукільники 223 856 863        
Бюджет с. Курів 58 733 251        
Бюджет с. Нараївка 115 953 484        
Бюджет с. Поділля 203 125 299        
Бюджет с. Яблунів 204 225 470