Більшівцівська ОТГ

Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДЕПУТАТІВ, ГОЛОВИ

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 28 жовтня 2020 року № 433

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо порядку реєстрації обраних депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів

 

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад (далі – депутати) та сільських, селищних, міських голів.

 

1. Загальні положення

1.1. До повноважень виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті (у містах, у яких утворені районні у місті ради), селищних, сільських виборчих комісій, які встановлюють результати виборів депутатів, результати виборів сільського, селищного, міського голови, належить реєстрація обраних депутатів, сільського, селищного, міського голови.

1.2. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови офіційно оприлюднює шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результати місцевих виборів, а також розміщує їх на своєму офіційному вебсайті (за наявності) чи вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності).

Офіційне оприлюднення відповідною територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільського, селищного, міського голови, та/або прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.

1.3. Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації відповідно депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів документи, передбачені частиною першою статті 283 Кодексу, з урахуванням цього Роз’яснення.

Системний аналіз положень Кодексу та Законів України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Про статус депутатів місцевих рад" свідчить про те, що особа, обрана депутатом двох місцевих рад, може звернутися до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів для реєстрації депутатом місцевої ради за її вибором.

У разі якщо особа за одночасного балотування в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови та багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів місцевої ради визнана обраною в єдиному одномандатному виборчому окрузі (сільським, селищним, міським головою), така особа не може бути зареєстрована депутатом місцевої ради.

 

3. Документи для реєстрації обраних депутатів
обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради

3.1. Особа, обрана депутатом обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, для її реєстрації депутатом відповідної місцевої ради зобов’язана протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів такі документи:

1) заяву про реєстрацію депутатом відповідної місцевої ради із зазначенням інформації щодо одночасного балотування/небалотування кандидатом у депутати до двох рівнів місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, до якої додаються копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.

У разі балотування особи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови та необрання її сільським, селищним, міським головою про це зазначається в такій заяві.

У разі відсутності в особи, обраної депутатом відповідної місцевої ради, іншого представницького мандата про це зазначається в такій заяві;

2) копію зареєстрованої заяви про припинення дії такого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради – у разі наявності в особи, обраної депутатом відповідної місцевої ради іншого представницького мандата.

У разі обрання депутатом відповідної місцевої ради особи, яка є депутатом місцевої ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу місцевої ради на цих самих виборах, така заява не подається;

3) копію заяви про відмову від іншого депутатського мандата, поданої цією особою до відповідної територіальної виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку – у разі одночасного балотування особи до двох рівнів місцевих рад та її обрання депутатом двох місцевих рад.

 

4. Документи для реєстрації
обраних сільських, селищних, міських голів

4.1. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації зобов’язана протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів такі документи:

1) заяву про реєстрацію сільським, селищним, міським головою, до якої додається копія документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки).

У разі якщо така особа не займає посаду, не здійснює діяльність, яка несумісна з посадою сільського, селищного, міського голови, та/або у разі відсутності у неї іншого представницького мандата про це зазначається в такій заяві;

2) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради – у разі наявності такого представницького мандата.

У разі обрання сільським, селищним, міським головою особи, яка є депутатом місцевої ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу місцевої ради на цих самих виборах, така заява не подається;

3) копію заяви про відмову від депутатського мандата, поданої цією особою до відповідної територіальної виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку, – у разі одночасного балотування та обрання особи депутатом місцевої ради та сільським, селищним, міським головою;

4) документ про звільнення з роботи (посади), припинення (зупинення) діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови.

До документів про звільнення з роботи (посади), припинення (зупинення) діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, зокрема, належать:

копія трудової книжки із записом про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови (крім сільського, селищного, міського голови, обраного на цю ж посаду, та непрацюючих пенсіонерів), засвідченої у порядку, встановленому Законом України
"Про нотаріат".

Сільський, селищний, міський голова, обраний на цю саму посаду, подає довідку сільської, селищної, міської ради про те, що він є сільським, селищним, міським головою і його трудова книжка перебуває у відповідній раді;

копія чи витяг із наказу (розпорядження, рішення, протоколу засідання тощо) про звільнення з роботи (посади), на підставі якого вчинено відповідний запис у трудовій книжці, засвідчені печаткою підприємства, установи, організації;

копія документа про припинення (зупинення) діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, у порядку, встановленому законодавством, що регулює відповідну діяльність;

копія пенсійного посвідчення – для непрацюючих пенсіонерів.

 

 

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 28 жовтня 2020 року № 433

 

 

(назва територіальної виборчої комісії)

 

 

(прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

 

(місце проживання та адреса житла, контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА

про реєстрацію депутатом місцевої ради

 

Прошу зареєструвати мене депутатом _________________________________

_______________________________________________________________________,

(назва обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради)

обраним у ______________________________________________________________,

                                                                     (виборчий округ, у якому обраний депутат)

 

від ____________________________________________________________________/

(назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата)

висунутим шляхом самовисування, на ___________________________________
_______________________________________________________________________.

(назва та дата проведення місцевих виборів)

 

 

Повідомляю, що одночасно не балотувався кандидатом у депутати до місцевої ради іншого рівня, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови/балотувався кандидатом у депутати до місцевої ради іншого рівня, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови – _______________________________________________________________________.

(назва місцевої ради або посади сільського, селищного, міського голови)

Повідомляю, що я не був обраним сільським, селищним, міським головою*.

Іншого представницького мандата не маю**.

До заяви додаються:

Копія заяви про відмову від іншого депутатського мандата, поданої до відповідної територіальної виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку***

на ___ арк.

Копія зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради****

на ___ арк.

Копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки

на ___ арк.

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

* У разі балотування особи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови та необрання її сільським, селищним, міським головою про це зазначається в заяві.

** У разі відсутності в особи, обраної депутатом відповідної місцевої ради, іншого представницького мандата про це зазначається в заяві.

*** Копія заяви про відмову від іншого депутатського мандата, поданої до відповідної територіальної виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку, додається до заяви в разі одночасного балотування особою до двох рівнів місцевих рад та обрання її депутатом двох місцевих рад.

**** Копія зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, додається до заяви в разі наявності в особи іншого представницького мандата. В іншому разі в заяві зазначається про відсутність іншого представницького мандата.

У разі обрання депутатом місцевої ради особи, яка є депутатом місцевої ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу місцевої ради на цих самих виборах, така заява не подається.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 28 жовтня 2020 року № 433

 

 

(назва територіальної виборчої комісії)

 

 

(прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

 

(місце проживання та адреса житла, контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА

про реєстрацію сільським, селищним, міським головою

 

Прошу зареєструвати мене ________________________________________

_____________________________________________________________________,

(назва посади сільського, селищного, міського голови)

 

від __________________________________________________________________/

(назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано сільського, селищного, міського голову)

висунутим шляхом самовисування, на ____________________________________

_____________________________________________________________________.

(назва та дата проведення місцевих виборів)

 

Повідомляю, що одночасно не балотувався кандидатом у депутати до місцевої ради/балотувався кандидатом у депутати до місцевої ради – _____________________________________________________________________.

(назва місцевої ради)

Повідомляю, що я не займаю посади, не здійснюю діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови.

Іншого представницького мандата не маю*.

До заяви додаються:

 

 

Копія зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради**

на ___ арк.

Копія заяви про відмову від депутатського мандата, поданої цією особою до відповідної територіальної виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку***

на ___ арк.

Документ про звільнення з роботи (посади), припинення (зупинення) діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови****

на ___ арк.

Копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки

на ___ арк.

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

* У разі якщо особа не займає посади, не здійснює діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, та/або в разі відсутності в неї іншого представницького мандата про це зазначається в заяві.

** Копія зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, додається до заяви в разі наявності в особи іншого представницького мандата. В іншому разі в заяві зазначається про відсутність іншого представницького мандата.

У разі обрання сільським, селищним, міським головою особи, яка є депутатом місцевої ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу місцевої ради на цих самих виборах, така заява не подається.

***Копія заяви про відмову від депутатського мандата, поданої особою до відповідної територіальної виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку, додається до заяви в разі одночасного балотування та обрання особи депутатом місцевої ради та сільським, селищним, міським головою.

**** Документ про звільнення з роботи (посади), припинення (зупинення) діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, додається до заяви в разі, якщо особа займає посаду, здійснює діяльність, яка несумісна з посадою сільського, селищного, міського голови. В іншому разі в заяві зазначається про те, що особа не займає посади, не здійснює діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови.

 

Завантажити у форматі WORD

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як вам новий дизайн сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь