Більшівцівська громада

Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

БЮДЖЕТ 2019

 

Додаток 1

додаток 2

додаток 4

додаток 5

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про селищний бюджет Більшівцівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

 

УКРАЇНА

Більщівцівська селищна  РАДА

Об’єднаної територіальної громади

Галицького району іВАно-Франківської області

сімнадцятої  сесії  сьомого скликання

    РІШЕННЯ

від 14.12.2018

селище Більшівці

 

 

Про селищний бюджет

на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України "Про місцеве самоврядування", Більшівцівська селищна рада об’єднаної територіальної громади вирішила:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 34  973 800  гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 34671100 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 302700 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 34973800 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 34671100 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 302700 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком  2 до цього рішення.
 2.  Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

— субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції — 1200 000 гривень;

  — інші субвенції з місцевого бюджету за надані окремим категоріям громадян об’єднаної територіальної громади  пільг,  визначених пунктами 14-17 цього рішення — 50 000 гривень.

 

        4.  Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 615 000 гривень згідно з додатком 4  до цього рішення.

 

         5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статями 101,102,103,104, Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст. 72 та частиною 1 ст.73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України:

 

         6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є  надходження , передбачені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів , визначені пунктом  11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

          7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

         8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування міського боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

          9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету селищної ради на здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих селищною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

         10. Надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

 1. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою селища, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

             12. Надати право виконавчому комітету селищної ради в процесі виконання місцевого бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень, окремо по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету ОТГ. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів селищного бюджету ОТГ, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання, окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету, здійснювати за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

           13. Надати право виконавчому комітету селищної ради  протягом       2019 року здійснювати перерозподіл затверджених обсягів трансфертів з інших бюджетів  бюджету територіальної громади  в межах одного виду та розподіл збільшених або зменшених їх обсягів за погодженням постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з наступним затвердженням селищною радою.

 

14. Надати пільги учасникам бойових дій ОУН-УПА, інвалідам по зору І-ІІ групи, дітям-інвалідам по зору:

— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409;

— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), твердим паливом в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року № 409;

— 50 відсоткова знижка абонементної плати за користування телефоном.

         15. Надати пільги реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" на житлово-комунальні послуги в розмірі 25 відсотків та тверде паливо в розмірі 50 відсотків в межах, встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409.

  16. Надати пільги учасникам АТО та членам їх сімей, а також сім’ям загиблих учасників АТО до встановлення статусу, який дає право на пільги, що фінансуються з державного бюджету:

 • 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах  встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;

 — 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом  для побутових потреб в межах  встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;

  — 50 відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи, або інвалідами І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою та піклуванням.

      17. Надати пільги на житлово-комунальні послуги сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані в розмірі 100 відсотків знижки в межах норм передбачених законодавством.

 18. Установити, що з 01.01.2019 року частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є селищна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до селищного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1.  Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 1. Додатки 1 - 4  до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 2. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Атаманюка В.Д. та постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                           Саноцький В.П.

 

УКРАЇНА

Більщівцівська селищна  РАДА

Об’єднаної територіальної громади

Галицького району іВАно-Франківської області

сімнадцятої  сесії  сьомого скликання

ВИТЯГ  З    РІШЕННЯ

від 14.12.2018

селище Більшівці

 

 

Про селищний бюджет

на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України "Про місцеве самоврядування", Більшівцівська селищна рада об’єднаної територіальної громади вирішила:

 

1.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

— субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції — 1200 000 гривень;

  — інші субвенції з місцевого бюджету за надані окремим категоріям громадян об’єднаної територіальної громади  пільг,  визначених пунктами 14-17 цього рішення — 50 000 гривень.

 1. Додатки 1 - 4  до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 2. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Атаманюка В.Д. та постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                           Саноцький В.П.


д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як вам новий дизайн сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь